Sklep internetowy działający pod adresem www.mycityrent.pl jest prowadzony przez Clean Life Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: Warszawa, 03-110, ul. Marchołta 22, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000589280, REGON: 363144781 i NIP: PL5242788827.

Powyższy adres siedziby sprzedawcy jest także adresem do kontaktu oraz do składania reklamacji.
Klient ma ponadto następujące możliwości kontaktu ze sprzedawcą:
– poprzez niniejszy formularz kontaktowy;
– telefonicznie pod numerem telefonu: +48535857000;
– poprzez pocztę elektroniczną pod adresem: biuro@mycityrent.pl

1. Wypożyczenie

Aby wypożyczyć sprzęt należy dokonać jego wcześniejszej rezerwacji przez Internet z wykorzystaniem kalendarza rezerwacji na naszej stronie internetowej.
Przy odbiorze zamówionego przez Internet sprzętu, należy przedstawić 2 dokumenty potwierdzające tożsamość (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy).

2. Czas

Najemca decyduje, na jaki okres wypożycza przedmiot podpisując umowę najmu.
W przypadku dokonania osobistego odbioru zamówionego sprzętu po godz. 17:00, cena za okres jego wypożyczenia jest naliczana dopiero od następnego dnia.
Chęć wcześniejszego odebrania sprzętu (po godz. 17:00) lub późniejszego zwrotu (do godz 11:00) musi być każdorazowo uzgadniana z przedstawicielem wypożyczalni.
W przypadku chęci przedłużenia okresu wypożyczenia, Najemca musi uiścić odpowiadającą przedłużeniu kwotę wykorzystując funkcję płatności na stronie www.mycityrent.pl lub skontaktować się z Firmą Clean Life telefonicznie – przedłużenie będzie możliwe po pisemnym potwierdzeniu tego przez firmę  i przelaniu przez Najemcę należności za kolejny okres.
Za każdy dzień nieuzgodnionej z Wynajmującym zwłoki w zwrocie przedmiotu pobiera się opłatę, jak za wypożyczenie na jeden dzień, podwyższoną o 100%.

Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku zaistnienia nieprzewidywalnej i niezawinionej przeszkody uniemożliwiającej realizację zamówienia. W takim przypadku odstąpienie od umowy następuje za zwrotem przez Wynajmującego uiszczonej przez Najemcę wpłaty.

3. Opłaty

Należność za wypożyczenie oraz kaucja pobierane są z góry za cały okres wypożyczenia. Kaucja podlega zwrotowi. W przypadku zwrotu uszkodzonego sprzętu kaucja ulega zaliczeniu na poczet zwrotu kosztów naprawy.

Płatności można dokonać w następujący sposób:
A. przez Internet – korzystając z funkcji płatności na stronie internetowej www.mycityrent.pl,
B. osobiście – dokonując płatności gotówką przy odbiorze zamówionego sprzętu (możliwe tylko po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
Płatności dokonuje się w polskich złotych.

Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

4. Zwrot przedmiotu

Przedmiot wypożyczenia należy zwrócić czysty, w terminie oraz w niezmienionym stanie technicznym. W przypadku zwrotu brudnego sprzętu naliczona zostaje opłata  50 zł za czyszczenie. W przypadku uszkodzenia przedmiotu przez Wypożyczającego, jest on zobowiązany do zwrotu kosztów naprawy. W przypadku zniszczenia, trwałego zabrudzenia bądź utraty przedmiotu lub jego części w okresie wypożyczenia sprzętu, Wypożyczający zobowiązany jest do uiszczenia kwoty odpowiadającej wartości tego przedmiotu, według cennika z Tabeli 1. Zwrotu wartości przedmiotu lub jego części, w przypadku jego utraty lub zniszczenia, a także zwrotu kosztów naprawy, w przypadku jego uszkodzenia, dokonuje się w polskich złotych, w ciągu jednego dnia od upływu okresu wypożyczenia przedmiotu.

Tabela 1 Cennik

1. Folia przeciwdeszczowa do wózka Baby Jogger GT2 / City Mini2 180,00 zł
2. Folia przeciwdeszczowa do wózka Baby Jogger TOUR2 160,00 zł
3. Śpiworek Baby Jogger 240,00 zł
4. Pałąk do wózka Baby Jogger GT2 / City Mini2 160,00 zł
5. Pałąk do wózka Baby Jogger TOUR2 140,00 zł
6. Torba transportowa do wózka Baby Jogger TOUR2 100,00 zł
7. Osłonka na pasy (wózek, fotelik) 25,00 / 1 szt.
8. Baza M dla fotelika Cybex Sirona M2 500,00 zł
9. Sczyszczenie wózka od kremu do opalania 50,00 zł

 

5. Reklamacje

Reklamacje można złożyć:
– poprzez niniejszy formularz kontaktowy sklepu internetowego;
– pod adresem pocztowym sprzedawcy: Clean Life Sp. z o.o. Warszawa, 03-110, ul. Marchołta 22;
– poprzez pocztę elektroniczną wysyłając wiadomość e-mail na adres: biuro@mycityrent.pl;
Pełne zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
– imię i nazwisko klienta,
– dane kontaktowe klienta (adres korespondencyjny, opcjonalnie, jeśli klient wyraża na to zgodę adres poczty elektronicznej, numer telefonu),
– numer paragonu/faktury,
– datę zakupu towaru przez klienta,
– opis towaru (model wózka lub innego produktu),
– szczegółowy opis wady towaru,
– oczekiwany przez klienta sposób załatwienia reklamacji.
Przesłane drogą elektroniczną przez sprzedawcę potwierdzenie otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego oznacza, że skutecznie ono dotarło i zostało przez sprzedawcę zarejestrowane.

Sprzedawca rozpatrzy reklamację zgodnie z określonymi powyżej przepisami obowiązującego prawa i poinformuje klienta o wyniku jej rozpatrzenia.

6. Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych klientów korzystających ze sklepu internetowego jest sprzedawca: Clean Life Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. Konwaliowa 20, 03-194 Warszawa.
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym obowiązek informacyjny zawarte są w Polityce Prywatności.

7. Polityka prywatności

Clean Life Sp. z o.o. zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zgodnie z tą ustawą Klient wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie tych danych przez firmę Itinere dla celów umożliwiających klientowi korzystania ze strony www.mycityrent.pl jak również w celu skontaktowania się z klientem bądź przesłania mu informacji o nowych produktach w ofercie.
Klientowi przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.